Tervasähkö Oy Facebook kilpailujen säännöt

1. Arvonnan järjestäjä
Tervasähkö Oy y:3009249-5

2. Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset, yli 18-vuotiaat henkilöt lukuun ottamatta alla mainittuja poikkeuksia. Nuorempien kuin alle 18-vuotiaiden osallistujien osallistumista ei hyväksytä.
Arvontaan eivät saa osallistua Tervasähkö Oy:n työntekijät eivätkä heidän perheenjäsenensä.
Arvontaan osallistuminen on maksutonta, eikä se edellytä minkään tuotteen ostamista.
Arvontaan saa osallistua ainoastaan omalla nimellä ja omalla Facebook-profiililla.

3. Osallistumisaika
Arvontaan voi osallistua ilmoitettuun ajankohtaan asti.
Vastuu osallistumisilmoituksen saapumisesta järjestäjälle on ilmoituksen lähettäjällä. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi tietoteknisistä syistä johtuvista osallistumisilmoituksen viivästyksistä tai esteistä arvontaan osallistumiselle.

4. Osallistuminen
Osallistua voi noudattamalla ilmoituksessa kerrottuja ohjeita.

5. Palkinnot ja niiden arvonta
Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan yksi postauksen kuvan mukainen palkinto. Voittaja arvotaan seuraavan vuorokauden aikana.
Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti Facebookin yksityisviestillä. Palkinto toimitetaan postitse voittajan Facebookin yksityisviestillä ilmoittamaan osoitteeseen.
Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää. Palkintoa ei voi lunastaa rahana eikä muuttaa muuksi tavaraksi.
Jos voittajaa ei tavoiteta kolmen (3) arkipäivän kuluessa arvonnasta, arvotaan uusi voittaja. Mikäli palkinto palautuu järjestäjälle osallistujan virheellisten yhteystietojen tai muun järjestäjästä riippumattoman toimitusesteen vuoksi, voittaja menettää palkinnon. Arvonnan järjestäjä ei korvaa palkintoa mikäli osallistuja on antanut virheellisen osoitteen, puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen tai ne ovat epäselviä, tulkinnanvaraisia tai voittaja ei lunasta palkintoa määräaikaan mennessä tai palkintoa ei voida toimittaa voittajalle muusta järjestäjästä riippumattomasta syystä.
Arvonnan järjestäjä maksaa palkinnoista tarvittaessa lakisääteisen arpajaisveron. Osallistujat ja voittajat vastaavat kaikista muista arvontaan, palkinnon vastaanottamiseen tai käyttöön liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

6. Järjestäjän vastuu
Osallistuessaan arvontaan osallistuja hyväksyy sen, että järjestäjä tai arvonnan yhteistyökumppanit eivät vastaa osallistujille tai voittajille arvontaan osallistumisesta, palkinnosta, palkinnon luovutuksesta tai palkinnon käytöstä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, vahingoista tai muista seurauksista. Palkinnot luovutetaan sellaisina kuin ne ovat eikä järjestäjä vastaa palkintojen sisällöstä tai toiminnasta.
Verkossa toteutettava arvonta toimii yleisimmissä Internet-selaimissa tietokoneella. Arvonnan järjestäjä ja arvonnan tekninen toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä Internet-verkkoyhteydessä, arvontaan osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai arvontaan osallistuvan henkilön tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä eikä näiden takia aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

7. Henkilötietojen käsittely
Kilpailuun osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Arvonnan järjestäjä ei säästä eikä käytä henkilötietoja muuhun kuin arvontatarkoitukseen.

8. Facebook
Kisaan osallistujien tiedot tulevat ainoastaan Tervasähkö Oy:lle, ei Facebookille. Facebook ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla, eikä se liity mitenkään Facebookiin. Facebook ei vastaa kampanjasta miltään osin. Jokainen kisaan osallistuva vapauttaa Facebookin kaikesta vastuusta.

9. Arvonnan sääntöjen noudattaminen
Arvonnan säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat hyväksyvät ja sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä sekä arpajaisia ja palkintoa koskevia järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.